In English
EU EU4ENVIRONMENT
EU4Environment Action - Azərbaycanda Resurs Səmərəli və Daha Təmiz İstehsal (RECP)
“EU4Environment” altı Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkələrinə: Ermənistan, Azərbaycan, Belarusiya, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukraynaya təbii kapitallarını qoruyub saxlamağa və ətraf mühitlə bağlı tədbirləri dəstəkləməklə insanların ekoloji rifahını artırmağa kömək edir, habelə daha yaşıl inkişaf üçün imkanların yaradılması və ekoloji risklərin və təsirlərin daha yaxşı idarə edilməsi üçün mexanizmlərin yaradılmasında dəstək göstərir.

RSDTİ haqqında

Resurslardan səmərəli və daha təmiz istehsal (RSDTİ) səmərəliliyin artırılması, insanlar və ətraf mühit üçün risklərin azaldılması məqsədilə proses, məhsul və xidmətlərdə profilaktik ekoloji strategiyaların davamlı tətbiqidir. RSDTİ fərdi və sinerjik olaraq davamlılığın üç aspektini nəzərdən keçirir:

  1. resurslardan daha səmərəli istifadə etməklə iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdırılması
  2. resursları qorumaqla və sənayenin ətraf mühitə təsirini minimuma endirməklə ətraf mühitin mühafizəsi
  3. iş yerləri yaratmaqla, işçilərin və yerli icmaların rifahını qorumaqla sosial inkişaf.

Ucuz başa gələn və hətta pulsuz həllərdən yüksək sərmayəyə, qabaqcıl təmiz texnologiyalara qədər bir neçə tamamlayıcı RSDTİ metodu və ya təcrübəsi vardır:

İstehsalın rasional təşkili: Tullantıların və emissiyaların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq məqsədilə əməliyyat prosedurlarında və idarəetmədə dəyişikliklər. Nümunələrə dağılmaların qarşısının alınması, sahə işçilərinin daha yaxşı təlimatlandırılması və hazırlanması daxildir;

Xammalın dəyişdirilməsi: daha az çirkləndirici xammaldan və uzun xidmət müddəti olan emal vasitələrindən (sürtkü yağları və soyuducu vasitələr kimi) istifadə edilməsi;

Texnologiyada dəyişiklik: məsələn, təkmilləşdirilmiş prosesin avtomatlaşdırılması, prosesin optimallaşdırılması, avadanlıqların yenidən layihələndirilməsi və prosesin dəyişdirilməsi;

Təkrar emal: tullantıların yarandığı eyni şirkətdə faydalı tətbiqi və ya təkrar istifadəsi və şirkət xaricində təkrar emalı;

Məhsulun modifikasiyası: Material tərkibi və forması kimi məhsul xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi. Bu yolla yeni məhsulun ömrünü uzada, bir məhsulun təmirini asanlaşdıra və ya bir layihənin istehsalı zamanı ətraf mühitin çirklənməsini azalda bilərsiniz. Məhsulun qablaşdırılmasındakı dəyişikliklər ümumiyyətlə məhsulun modifikasiyası hesab olunur.

 

 

Ətraflı məlumat üçün keçid linki: https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/resource-efficient-and-cleaner-production-recp