In English
EU EU4ENVIRONMENT
EU4Environment Action - Azərbaycanda Resurs Səmərəli və Daha Təmiz İstehsal (RECP)
“EU4Environment” altı Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) ölkələrinə: Ermənistan, Azərbaycan, Belarusiya, Gürcüstan, Moldova Respublikası və Ukraynaya təbii kapitallarını qoruyub saxlamağa və ətraf mühitlə bağlı tədbirləri dəstəkləməklə insanların ekoloji rifahını artırmağa kömək edir, habelə daha yaşıl inkişaf üçün imkanların yaradılması və ekoloji risklərin və təsirlərin daha yaxşı idarə edilməsi üçün mexanizmlərin yaradılmasında dəstək göstərir.

Azərbaycanda istehsal müəssisələri və ekspertlər üçün Resursdan Səmərəli və Təmiz İstehsal metodologiyası mövzusunda seminar

18 yanvar, 2022
Azərbaycanda istehsal müəssisələri və ekspertlər üçün Resursdan Səmərəli və Təmiz İstehsal metodologiyası mövzusunda seminar

Dekabr ayında Azərbaycanda Kiçik və Orta Müəssisələr (KOB) arasında Resurs Səmərəliyi və Daha Təmiz İstehsalın (RSDTI) təşviqində mühüm irəliləyiş oldu. Konkret olaraq, ayın birinci rübündə iki virtual tədbir biznes və sənaye sahələrinin marağına səbəb oldu: RSDTİ üzrə təqdimat seminarı (10 dekabrda keçirilib) və RSDTİ Ekspertləri üçün ilk təlim (14 dekabrda keçirilib).

Təqdimat seminarının məqsədi RSDTİ-nin ölkədə daha geniş tətbiqini təmin etmək idi, burada xidmət təminatçılarının yerli bazarı yaradıla və inkişaf etdirilə bilər (o cümlədən kifayət qədər yerli imkan və bacarıqlarla). Onlayn tədbir RSDTİ metodologiyasının tətbiqi və onun seçilmiş nümayiş şirkətləri, RSDTİ Klublarının üzvləri olan müəssisələr, enerji və ətraf mühit mütəxəssisləri üçün tətbiqi üzrə təlimə başlamaq perspektivləri üçün əsas verdi. KOB-ları məlumatlandırmaq və RSDTİ-nin qəbuluna cəlb etmək məqsədi daşıyan tədbir 90-dan çox iştirakçını (onların çoxu biznes sahibləri, sahibkarlar, mühəndislər, ətraf mühit üzrə mütəxəssislər, həmçinin elm və vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, QHT-lər və dövlət məmurları) cəlb etmişdir.

İştirakçıların sayı məni heyran etdi, çünki bu, RSDTİ -nin potensialına tanınma və marağın olduğunu göstərir. Bu, Avropa Birliyinin 2020-ci ildə istifadəyə verdiyi Dairəvi İqtisadiyyat strategiyasının çox mühüm müraciəti və tərkib hissəsidir və məhsulların bütün həyat dövrünə diqqət yetirən əlavə fəaliyyət planıdır (məhsulların necə dizayn edildiyindən, onların xüsusi müddəalarından başlayaraq). Onların uzunömürlülüyünü, həmçinin davamlı istehlakı təşviq etmək üçün təkrar emal edilə bilən materialların yüksək tərkibini təmin edir). Məsələn, 70.000-ə yaxın məhsulu əhatə edən Eko-etiketdir. Avropa İttifaqı Nümayəndəliyinin Azərbaycan üzrə Proqram Meneceri cənab Rainer Freund bildirib ki, Azərbaycanda biz, əlbəttə ki, bu kimi təşəbbüslərlə təkcə KOB sektoruna kömək etmirik, həm də bir sıra oxşar potensialın artırılması təşəbbüsləri və kredit xətlərinin təşviqi vasitəsilə onlara dəstək veririk.

Ümumilikdə seminarda RSDTİ-nin layihələri üçün praktiki müəssisə daxili qiymətləndirmə hesabatlarının hazırlanması üsulları təqdim edilmişdir. İştirakçılar əvvəlcə RSDTİ-nin nə olduğunu və istehsal proseslərinin səmərəliliyini qiymətləndirmək və imkan sahələrini müəyyən etmək üçün ondan necə istifadə etməyi öyrəndilər. Nümunələr daha sonra enerji səmərəliliyi, su və materialların idarə edilməsində bir neçə yaxşı RSDTİ-nin təcrübəsi ilə izlənildi. Nəhayət, Bakı və Gəncədə RSDTİ-nin təlimi və RSDTİ-nin Klubları təqdim olundu.

Ətraf mühitin mühafizəsini təmin etmək biznes və müəssisələr üçün ən yaxşı təcrübələri qəbul etmək qədər vacibdir. Bu səbəbdən mütəxəssislərin məlumatlandırılması vacibdir, çünki müasir dövrdə resurslar azdır, xammal və resurslara çıxış məhduddur. RSDTİ-yə investisiya qoymaqla müəssisələr fayda və əlavə gəlir əldə edəcəklər. Ətraf mühitin mühafizəsi də hökumətin əsas vəzifələrindən biridir (Prezident tərəfindən təsdiq edilmiş milli prioritetlər sənədində göstərildiyi kimi). Əsas prioritetlərimizdən biri ətraf mühitin mühafizəsi və təmiz enerjinin təşviqi və resursların qorunması ilə bağlıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su Ehtiyatlarından İstifadə Tənzimlənməsi şöbəsinin müdiri cənab Faiq Mütəllimov bildirib ki, ümidvarıq bu ümumi fəaliyyətimizin güclü tərkib hissəsi olacaq və müəssisələrə yeni öyrənilmiş təcrübələrdən ən yaxşı şəkildə yararlanmağa kömək edəcək.

Ümumi məlumat

Hazırda müəssisələrin istehsal və ekoloji fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün ən mühüm yanaşmalardan biri Resurs Səmərəliyi və Daha Təmiz İstehsalın tətbiqidir. Bu yanaşma həddən artıq xərclənmənin qarşısını almaq, ətraf mühitə çirkləndirici emissiyaları və tullantıları azaltmaq və tullantıların əmələ gəlməsini azaltmaq üçün resurslara, enerjiyə və materiallara qənaət potensialının davamlı qiymətləndirilməsinə əsaslanır ki, bu da öz növbəsində müəssisələrin iqtisadi xərclərin azaldılmasına töhfə verəcəkdir.

RSDTİ istehsalın səmərəliliyi, ətraf mühitin idarə edilməsi və insan inkişafı kimi məqsədə nail olmaq üçün profilaktik ekoloji strategiyaların tətbiqi üçün ümumi termin kimi istifadə olunur. RSDTİ proqramı milli potensialı gücləndirir, sənaye və hökumət arasında dialoqu təşviq edir və Ətraf Mühit Təhlükəsiz Texnologiyaların ötürülməsi və uyğunlaşdırılması üçün investisiyaları asanlaşdırır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sənaye İnkişafı Təşkilatı (UNIDO) bütün növ resurslardan itkilərin mənbələrini, bu cür itkilərin əsas səbəblərini müəyyən etmək və ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində müəssisələrin mütəxəssisləri və ekspertləri tərəfindən istifadə olunan RSDTİ metodologiyasını işləyib hazırlamış, müəyyən edilmiş itkilərin azaldılmasına və ya tamamilə aradan qaldırılmasına yönəlmiş fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinin mümkünlüyünü hazırlamaq və qiymətləndirməkdən ibarət olacaqdır.

Əlavə məlumat üçün  eu4environment.org saytına daxil ola bilərsiniz.